Slávnostné otvorenie prevádzky nového CT

Minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik sa 17. septembra 2010 zúčastnil na slávnostnom uvedení nového CT prístroja do prevádzky.

alt

 

Podľa ministra nový moderný prístroj zvyšuje komfort pre pacienta, znižuje radiačné zaťaženie a šetrí finančné prostriedky nemocnici.

alt

 

Minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik a riaditeľ FN Trenčín MUDr. Rudolf Lintner pri slávnostnom prestrihnutí pásky:

alt

 

Na slávnosti sa zúčastnil aj zástupca dodávateľa CT prístroja Ing. Vladimír Šolík, riaditeľ divízie Siemens HealthCare ( na snímke v strede )

alt

Doplnkové informácie