Slávnostný krst Hniezda záchrany

Dňa 3.septembra 2010 sa vo FN Trenčín za účasti Mgr. Anny Ghanamovej prezidentky Občianskeho združenia Šanca pre nechcených, autorky projektu Hniezdo záchrany, zástupcov sponzorov a zástupcov FN slávnostne pokrstilo nové Hniezdo záchrany.

alt

alt

 

Hniezdo záchrany sa krstilo červeným a bielym perím. Červená je farba života, biela je farbou nádeje a perie symbol toho, aby sa z detí nestávali predčasní anjeli.

alt

 

Trenčianske Hniezdo záchrany má dvoch krstných rodičov zo strany sponzorov:
- zástupcu exkluzívneho sponzora Ing. Petra Kamenického, správcu Nadácie SPP
- mesto Trenčín, ktoré zastupoval primátor, Ing. Branislav Celler

alt

 

Vyhrievací inkubátor inštalovala firma Elmed Piešťany, zastúpená Ing. Ladickým

alt

 

Primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Oríšková pri otváraní rolety, ktorú montovala firma Jolly Joker z Bratislavy, zastúpená Ing. Štefíkom

alt

Doplnkové informácie