Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov

Projekt pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“, ktorý funguje už viac ako dva roky je jedným z úspešných projektov realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Doplnkové informácie