Vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“

Fakultná nemocnica Trenčín sa zapojila do Operačného programu vzdelávanie pod názvom „Záchrana života profesionálne a bezpečne“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Vzdelávací program je forma sústavného vzdelávania pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov. Cieľom projektu je podporiť rozvoj zručností pracovníkov v zdravotníctve v oblasti poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.  Projekt bude realizovaný v období 2012 – 2013 a postupne budú vyškolení všetci zdravotnícky pracovníci FN TN.  Modul I. je určený pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov a modul II. pre laborantov, rtg technikov a asistentov. Veríme, že tento projekt prehĺbi vedomosti a zručnosti našich zamestnancov a prispeje k poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pri výkonoch zachraňujúcich život človeka.

Doplnkové informácie