Sestra roka 2011

altDňa 14. 2. 2012 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia  „Sestra roka 2011“. Záštitu nad podujatím prevzala premiérka Iveta Radičová, patronát nad súťažnými kategóriami mali manželka prezidenta Silvia Gašparovičová a minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

V kategórii Sestra roka 2011 – manažérka bola medzi troma finalistkami aj Mgr. Mária Hoštáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Už sedemnásty rok zastáva vrcholovú pozíciu vedúcej sestry nemocnice, teraz námestníčky pre ošetrovateľstvo, ktorá riadi úsek sestier, laborantov a sanitárov. Celý život zasvätila práci v nemocnici v Trenčíne a držala sa kréda Matky Terezy: „Práca, ktorú robím je kvapkou v mori, ale keby som ju nerobila, tá kvapka by chýbala.“ S tímom vedúcich sestier vypracovali vlastnú dokumentáciu aj štandardy ošetrovateľských výkonov, ktoré aktuálne upravujú podľa potrieb nemocnice. Stále má na mysli potreby sestier, o ktoré vytrvalo bojuje a podporuje odborný rast sestier v praxi.

alt

Doplnkové informácie