Krst knihy „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“

alt„Medicína a zdravotníctvo prechádzali dlhým a zložitým vývojom. V ňom sa odzrkadľoval vývoj celej ľudskej spoločnosti. Medicína je veda a umenie zároveň. Kto ju ovláda, môže vracať ľuďom to najcennejšie: zdravie a často aj život“ – je citát z novozrodenej knižky „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“ autorom ktorej je MUDr. František Jaroš, CSc.  Autor monografiu venoval Fakultnej nemocnici Trenčín a občanom mesta Trenčín a trenčianskeho kraja.

Pri tejto príležitosti sa dňa 27.3.2012 v konferenčnej miestnosti Fakultnej nemocnice Trenčín uskutočnil krst knižky za účasti predstaviteľov mesta Trenčín, nemocnice, knižničných zariadení a  zástupcov rôznych ďalších inštitúcií. Krstnými otcami sa stali riaditeľ nemocnice MUDr. Rudolf Lintner, predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a literárny historik Doc. PhDr. Augustín Maťovčík DrSc. Krst sa niesol v príjemnej atmosfére príhovorov krstných otcov. K prítomným sa prihovorila aj prezidentka Slovenského červeného krížu PhDr. Helena Kobzová, riaditeľka SZŠ v Trenčíne RNDr. Janka Gugová a Mgr. Ján Mesároš bývalý riaditeľ športového gymnázia v Trenčíne.

alt

Kniha „Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“ sa zameriava nielen na históriu zdravotníctva v trenčianskom regióne, ale zachytáva aj vývoj gréckeho či rímskeho zdravotníctva, vývoj zdravotníctva u nás od čias Rakúsko-Uhorska až po dnes. Poskytuje zaujímavé štatistiky a prehľady o vývoji rôznych ukazovateľov trenčianskeho zdravotníctva.  V najbližšom čase bude knižka dostupná v kníhkupectviach v Trenčíne.

alt

Doplnkové informácie