Slávnostné požehnanie kaplnky vo FN Trenčín

alt

Dňa 13. 6. 2012 sa o 15:00 hod. uskutočnilo slávnostné požehnanie „Kaplnky najsvätejšieho srdca Ježišovho“, ktorá bola vybudovaná z existujúcich priestorov vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Slávnostné požehnanie vykonal Mons. Štefan Vallo, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly za prítomnosti riaditeľa FN Trenčín MUDr. Rudolfa Lintnera, predsedu samosprávnej kraja TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka a verejnosti.
Bližšie informácie o svätých omšiach a duchovných službách pre pacientov poskytovaných vo Fakultnej nemocnici Trenčín nájdete na našej www stránke v časti „Duchovné služby“.altalt


 

alt

Doplnkové informácie