Návšteva ministerky zdravotníctva

Dňa 20.7 2012 navštívila ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská FN Trenčín.
Predmetom návštevy bolo stretnutie ministerky s manažmentom nemocnice a oboznámenie sa s aktuálnou situáciou vo FN TN. Zároveň boli prezentované zámery manažmentu na najbližšie obdobie.
Manažment nemocnice odprezentoval ministerke zdravotníctva výsledky hospodárenia FN Trenčín. Riaditeľ nemocnice RNDr. Ján Dubovský informoval o súčasnom stave FN Trenčín a o krokoch a zámeroch na zvýšenie efektívnosti nemocnice v najbližšom období.
Takéto stretnutia sú plánované každé 2 mesiace. Najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť v mesiaci október 2012.

Doplnkové informácie