Poďakovanie Lige proti rakovine - september 2012

altV posledných rokoch narastá počet onkologických ochorení, čo sa samozrejme odzrkadľuje na počte pacientov, ktorí sú liečení či už ambulantnou formou alebo sú hospitalizovaní.

Vzhľadom na tento nárast výskytu zhubných nádorov bola uskutočnená prestavba a rozšírenie denného stacionára ambulantnej chemoterapie. V novom stacionári sa plánovalo 10 polohovateľných moderných kresiel. Tieto kreslá umožňujú pohodlnú aplikáciu intravenóznej chemoterapie, ktorá mnohokrát trvá aj niekoľko hodín. K vybudovaniu nám pomohla Liga proti rakovine, ktorá podporila tento projekt a poskytla nám finančný dar vo výške 7000 €. Použitím polohovateľných kresiel sa predíde zbytočnej hospitalizácii aj pri dlhej liečbe.
 
Touto cestou  chceme Lige proti rakovine v mene celého kolektívu onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín i v mene všetkých pacientov úprimne poďakovať. Veríme, že časovo náročná liečba bude pre pacienta vďaka pohodliu, ktoré im kreslá dokážu ponúknuť menej stresujúca a bolestivá.

alt

alt

Doplnkové informácie