Výmena antidekubitných matracov

V mesiaci október a november 2012 prebehla vo Fakultnej nemocnici Trenčín opäť ďalšia výmena matracov na lôžkových oddeleniach nemocnice. V priebehu roka 2011 a začiatkom roka 2012 bolo vymenených cca 280 matracov a v súčasnosti bolo dodaných ďalších 286 kusov antidekubitných matracov. Ide o matrace, ktorých zloženie a tvarovanie umožňuje lepšie prispôsobenie sa tela ležiaceho pacienta, čím sa znižuje riziko vzniku dekubitov.

Veríme, že aj tento krok prispeje k vytvoreniu lepších podmienok v nemocnici a bude viesť k väčšiemu pohodliu a skvalitneniu liečebného procesu pre našich pacientov.

Doplnkové informácie