Novinka vo FN Trenčín – možnosť výberu operatéra

Od 3.12.2012 Fakultná nemocnica Trenčín umožňuje pacientom výber operatéra pri plánovanej operácii. Výber operatéra je možný na uvedených oddeleniach/klinikách:

  • Gynekologicko-pôrodnícka klinika
  • Chirurgická klinika
  • Očná klinika
  • ORL klinika
  • Ortopedické oddelenie
  • Oddelenie úrazovej chirurgie
  • Urologické oddelenie


Výber operatéra je platená nadštandardná služba, ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Výška poplatku je uvedená v našom cenníku na web stránke (pozri cenník).

Bližšie informácie Vám poskytne vedúca sestra konkrétneho oddelenia/kliniky. Pacientom, ktorí majú záujem o uvedenú službu, odporúčame dohodnúť si výber operatéra čo najskôr po stanovení termínu operácie.

Doplnkové informácie