Stanovisko AFN k situácií vo FN

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné.

Finančná situácia v žilinskej nemocnici je kritická. Rovnako ako aj iné fakultné a univerzitné nemocnice je zadlžená a jej hospodárske prognózy nie sú vôbec optimistické. Bez racionalizácie štátne nemocnice neprežijú a o niekoľko mesiacov skončia v krachu. To si však žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže dovoliť. Jeho primárnou funkciou je totiž poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Opatrenia, ktoré zavádza vedenie žilinskej nemocnice, však nie sú žiadnou novinkou. Aj ostatné nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR prechádzajú reštrukturalizáciou a jej hlavným zámerom je ich stabilizácia v prospech pacientov.

 • Fakultná nemocnica Nitra
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • DFNsP Bratislava
 • DFN Košice
 • DFNsP Banská Bystrica
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • FNsP Žilina
 • FNsP J. A. Reimana Prešov
 • FNsP Nové Zámky
 • Národný ústav TBC, PCHaHCH Vyšné Hágy
 • NRC Kováčová
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN


MUDr. Jozef Valocký
prezident AFN SR

Doplnkové informácie