Rekonštrukcia na Pediatrickej klinike FN Trenčín

V priebehu minulého roka prebehla na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice Trenčín rekonštrukcia priestorov prízemnej časti kliniky.  Priestory boli vymaľované, vymenili sa podlahové krytiny, žalúzie, do príjmovej ambulancie bol dodaný nový nábytok a zakúpený bol nový ultrazvukový prístroj pre potreby kliniky.
Uvedená rekonštrukcia bolo uskutočnená hlavne vďaka sponzorom, ktorí poskytli pediatrickej klinike finančné  prostriedky a umožnili tak spríjemniť nemocničné prostredie aj pre našich najmenších pacientov, ktorí potrebujú určite väčší komfort ako dospelí pacienti. Počas pobytu v nemocnici prežívajú ťažké chvíle, často krát v odlúčení od svojich najbližších. Sme radi, že im môže naša Fakultná nemocnica aspoň takýmto spôsobom spríjemniť pobyt a hospitalizáciu.
Týmto chce Fakultná nemocnica Trenčín poďakovať spoločnostiam KERAMING, a. s. Trenčín, MARIUS PEDERSEN, a. s. Trenčín a KUKA ENCO WERKZEUGBAU, s. r. o. Dubnica nad Váhom za prejavenú dobrú vôľu a finančnú podporu.

Doplnkové informácie