Najlepšia pôrodnica je vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne

Podľa hodnotenia Sprievodca pôrodnicami 2012 je najlepšia slovenská pôrodnica vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Dňa 5. februára 2013 si toto ocenenie prevzal prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Rebríček kvality pôrodníc bol zostavený podľa názorov rodičiek, názorov hlasujúcich odborníkov a hodnotenia úrovne poskytovaných služieb. Na dotazníkovom hodnotení sa zúčastnilo tento rok takmer 3200 rodičiek, čo predstavuje približne 6 percent všetkých pôrodov na Slovensku. Celkovú úroveň pôrodníc hodnotilo 14 odborníkov z oblasti perinatológie, ktorí hodnotili kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pomocou desiatich parametrov. Hodnotením prešli aj služby, ktoré poskytuje pôrodnica rodičkám a ich rodinám. Svoju spokojnosť mohli vyjadriť aj mamičky prostredníctvom internetového hlasovania.

Trenčianska pôrodnica, ktorej primárom je MUDr. Peter Kaščák, PhD. získala celkový počet 78,8 bodov, čo je o takmer 13% viac bodov, ako získala pôrodnica na druhom mieste. Výsledné hodnotenie vyznieva pre trenčiansku pôrodnicu nadpriemerne priaznivo aj vzhľadom na skutočnosť, že rozdiel medzi druhým a tretím miestom bol 1,1% bodu.
Podľa MUDr. Petra Kaščáka je tento úspech výsledkom viacerých faktorov, ktoré sa stretli na jednom pracovisku v tom istom čase. Pre správnu liečbu je dôležitá filozofia pracoviska. To, ako sa dnes chápe moderná medicína. Spôsob, ako sa pristupuje na pracovisku k povinnostiam a úlohám zo strany lekára a zdravotníckeho personálu. Významným faktorom sú lojálni, pracovití a poctiví ľudia, ktorí majú radi medicínu, nemajú z pôrodníctva strach a súčasne majú v sebe veľký diel pokory. To je veľmi pre pôrodníctvo dôležité.
„Vybudovali sme kvalitne pracujúci tím, ktorému záleží na dobrom mene kliniky. Nikomu z nás asi nie je jedno, čo sa o klinike a pôrodnici v Trenčíne hovorí medzi pacientmi a v ich okolí,“ hovorí primár Peter Kaščák.
„Ak sa u lekára spojí profesionalita, odborná zdatnosť, ľudskosť a príde aj trochu toho šťastia, je to najlepší predpoklad priviesť na svet zdravé dieťatko a postarať sa dobre aj o jeho mamičku,“ dodáva primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Doplnkové informácie