Operácie a zákroky na ORL oddelení

 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne ponúkame promptné objednanie sa a vybavenie ORL operácii.

Všetci pacienti, ktorí potrebujú napr. operácie nosohltanovej mandle, podnebných mandlí, nosových polypov, plastiku nosovej priehradky, plastiku blanky bubienka, hlasivkových uzlíkov alebo malých nádorčekov kože, majú možnosť podstúpiť operačný zákrok na ORL klinike Fakultnej nemocnici Trenčín a nemusia dlho čakať.

ORL operacia1

Súčasná situácia na našej ORL klinike je taká, že podmienky nášho pracoviska umožňujú objednať pacienta na operáciu v celkovej anestézii do 2 týždňov od objednania a na operáciu v lokálnej anestézii cca do 1 týždňa.

Pred operáciou v celkovej anestézii si v tomto intervale musia pacienti zabezpečiť kompletné predoperačné vyšetrenie. Podrobné písomné pokyny k tomu dostanú na príjmovej a konziliárnej ORL ambulancii. Tam dostanú pacienti aj praktické rady od personálu, ak by niečomu nerozumeli a nevedeli si naplánovať vyšetrenia.

Predoperačné vyšetrenia spočívajú v odberoch krvi na základné hematologické a biochemické vyšetrenie, vrátane vyšetrenia faktorov zrážania krvi, chemické vyšetrenie moču, rtg hrudníka, interné vyšetrenie a anestéziologické vyšetrenie. Vybavovanie predoperačného vyšetrenia manažuje praktický lekár pacienta.

V prípade lokálnej anestéziepacient nemusí mať anestéziologické vyšetrenie, ale všetky ostatné podmienky platia rovnako, ako je uvedené u pacientov plánovaných na celkovú anestéziu.

S kompletným predoperačným vyšetrením príde pacient na prijatie na ORL kliniku v deň plánovaného príjmu nalačno a pokiaľ nie sú závažné interné, alebo anestéziologické dôvody, tak ešte v deň prijatia je na našom pracovisku operovaný. Podľa charakteru operácie a bezprostredného pooperačného priebehu prepúšťame pacientov do ambulantnej starostlivosti buď nasledujúci deň po operácii, alebo v momente, keď to zdravotný stav pacienta dovoľuje.

ORL operacia2

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera musia mať plánovanú hospitalizáciu schválenú od svojej zdravotnej poisťovne.

V praxi to funguje tak, že pacient zo ZP Dôvera sa príde na príjmovú ORL ambulanciu objednať – denne od 7.00 do 15.00 hod. a zdravotná sestra na ambulancii ho zaradí do čakacej listiny zdravotnej poisťovne Dôvera. Informácia o tom, či má pacient navrhovanú operáciu schválenú, prichádza do nemocnice elektronickou formou a v prípade jej schválenia sa pacientovi prideľuje termín podľa poradovníka, nie dlhšie ako 2 až 3 týždne od schválenia zdravotnou poisťovňou.

MUDr. Miroslav Pavlík, PhD.
primár a prednosta ORL kliniky

Doplnkové informácie