Umenie, ktoré ide za ľuďmi – na internom oddelení FN Trenčín

 

V januári 2013 pribudla v Trenčíne ďalšia umelecká galéria. Vznikla v priestoroch Interného oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín.
Hlavnú zásluhu na jej vzniku má primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman. Spoločne s lekármi a sestrami z oddelenia prispeli k realizácii myšlienky, ktorá je ojedinelá. Nie je to totiž jednorazová aktivita, ale dlhodobý projekt.

„Po dlhých rokoch sa nám podarilo zrekonštruovať sociálne zázemie oddelenia. Toalety a jedáleň, izby lekárov. Nainštalovali sme nové osvetlenie na chodbách. Po tejto čiastočnej rekonštrukcii interného oddelenia sme sa nechceli zastaviť na polceste a napadlo nás vytvoriť galériu v našich priestoroch“, vysvetľuje MUDr. Herman.

Po vymaľovaní ženskej časti interného oddelenia sme mohli uskutočniť komplexnejšiu úpravu priestorov vo forme galerijnej inštalácie umeleckých prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

„Oslovili sme na spoluprácu Akad. maliara Petra Grísu, aby sa stal dlhodobým garantom tejto myšlienky. Pán Grísa vedie budúcich grafických dizajnérov na Strednej umeleckej škole a na ponuku spolupráce reagoval veľmi pozitívne, čo nám veľmi pomohlo na začiatku realizácie tohto projektu. Galériu sme pripravovali precízne a s dlhodobým zámerom. Od vizualizácie priestorov v 3D k inštalácii prešlo takmer pol roka“, hovorí primár MUDr. Herman.

Peter Grísa k tomu dodáva: „Umenie má svoje miesto nielen v kamennej galérii, kam chodia turisti a milovníci umenia, ale aj v nemocnici. Pacienti sa môžu rovnako potešiť z umeleckej tvorby, aj keď ide o práce študentov. Mnohé z prác sú na vysokej úrovni a nemusel by sa za nich hanbiť ani profesionálny umelec alebo dizajnér.“ Zámerom projektu je podľa Akademického maliara Petra Grísu predstaviť všetky odbory Strednej umeleckej školy. “Začíname grafickým dizajnom a po troch mesiacoch predstavíme tvorbu ďalšieho odboru. Máme zaujímavé diela z oblasti reklamnej tvorby, interiérového i priemyselného dizajnu. Naši študenti fotografie môžu ozvláštniť priestory svojimi umeleckými fotografiami“, pripomína Peter Grísa, pedagóg SUŠ Trenčín.

Myšlienka galérie v nemocnici má viacero pozitívnych aspektov. Veľmi výrazne podporuje liečbu pacientov čisté a príjemné, domácke prostredie. Ak sa v tomto prostredí objaví okrem plagátov so zdravotnou problematikou aj trochu umenia, je to len a len prínos. Galéria má pozitívny vplyv aj na psychológiu celého pracoviska. Keďže pomáha zlepšiť psychické naladenie pacientov, je predpoklad, že zabráni možným konfliktom medzi pacientmi a personálom, príp. lekárom. Keď sa pacient necíti dobre, keď sa pomaly zlepšuje jeho zdravotný stav, keď má rôzne starosti a obavy, je nekomunikatívny a negatívne naladený. Pacient vtedy nechce spolupracovať na liečbe a toto je problém aj pre lekára. Ale uprostred chodby s umeleckými dielami má chorý človek šancu zmeniť svoj postoj k sestričkám a ošetrujúcim lekárom. A v takom prípade sa vylieči rýchlejšie.

Pacienti majú možnosť dostať sa na chvíľu do iného sveta. Do sveta bez starostí, do sveta snov a fantázie, inej reality.  „Majú možnosť vyjadriť názor na diela, ktoré vidia počas celej dĺžky hospitalizácie na našom oddelení“, dodáva MUDr. Herman, primár Interného oddelenia.

Veľká vďaka patrí sponzorom a partnerom, ktorí umožnili vznik tejto Internej galérie. Trenčiansky výrobca kotlov Vaillant Industrial Slovakia sponzorovala projekt finančne, firma Q-Ex poskytla rámy na inštaláciu obrazov a spoločnosť A.S.A. PRINT vytlačila orientačný systém na označenie priestorov oddelenia. Umelecké práce vytvorili študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Najviac ústretový pri prvej inštalácii výstavy bol odborný garant projektu Akad. maliar Peter Grísa, pedagóg SUŠ v Trenčíne. Vybral a inštaloval prvú výstavu.

Pozitívne a dôležité je to, že výstava nemá jednorazový charakter. Zmyslom spolupráce je totiž  pravidelné cyklické obmieňanie výstav s rôznou umeleckou tematikou.

Doplnkové informácie