Unikátna operácia bedrového kĺbu

 

V máji 2013 bola na Ortopedickom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín uskutočnená unikátna operácia z hľadiska regiónu trenčianskeho kraja.
Išlo o obojstrannú implantáciu totálnej endoprotézy bedrového kĺbu počas jednej operácie. Jedná sa o veľmi náročný operačný výkon, ktorý vyžaduje rozvážnu indikáciu, presné plánovanie a prípravu pacienta, nadštandardné technické vybavenie, profesionálny operačný a pooperačným manažment pacienta a musí byť vykonaný skúseným operačným tímom, ktorý je špeciálne vyškolený na tento zložitý zákrok.
Operácia bola realizovaná v spolupráci s Ortopedickou klinikou Univerzitnej nemocnice Martin. Operačný tím viedol jej prednosta MUDr. Nečas, PhD.

alt

Materiálne a technické vybavenie v súvislosti s operáciou zabezpečila Fakultná nemocnica Trenčín. Ortopedický tím Fakultnej nemocnice Trenčín zvládol manažment pacienta i samotný operačný zákrok, čoho výsledkom je fakt, že operácia dopadla úspešne. Dôležité pre ortopedických pacientov v trenčianskom regióne je to, že tento zákrok sa stal pevnou súčasťou operačného portfólia Fakultnej nemocnice Trenčín.
„Je potrebné si uvedomiť, že obojstranné implantácie endoprotéz bedra a kolena sú dnes vo svete trendom a ich výhodnosť je všeobecne akceptovaná vo všetkých rozvinutých krajinách“, hovorí MUDr. Karol Gottschal, primár Ortopedického oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín.
Nespornou výhodou takéhoto zákroku je to, že pacient absolvuje len jednu operačnú traumu a skráti sa jeho fyzické i duševné utrpenie. Z ekonomického hľadiska je takýto postup rovnako výhodný, pretože náklady na takýto výkon len mierne prevyšujú náklady na jednostrannú implantáciu a zďaleka nedosahujú náklady, ktoré by boli vynaložené na dve samostatné implantácie v dvoch sedeniach.  
Rizikovosť obojstrannej implantácie pri dodržaní všetkých indikačných, bezpečnostných a technických podmienok je porovnateľná s jednostrannou implantáciou.
„Sme radi že môžeme poskytnúť pacientom trenčianskeho regiónu modernú medicínu na svetovej úrovni s vynikajúcim technickým vybavením a vykonanú vysoko erudovaným operačným tímom“, dodáva MUDr. Karol Gottschal.

Doplnkové informácie