Fakultná nemocnica Trenčín sa pripája k Výzve NTS SR na darovanie krvi

Na pracoviskách Národnej transfúznej služby celého Slovenska sme zaznamenali pokles zásob krvi. S jej nedostatkom zápasia najmä nemocnice vo veľkých mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Národná transfúzna služba SR preto prosí darcov krvi o urgentnú pomoc. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Darcovia krvi môžu prísť na všetky pracoviská Národnej transfúznej služby SR počas pracovných dní od 7:00 do 14:00 hod a každý utorok od 7:00 do 17:00 hod.
Bližšie informácie pre darcov z Trenčianskeho kraja aj na: http://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/trencin

Doplnkové informácie