Prví pacienti na Oddelení dlhodobo chorých v trenčianskej nemocnici

Vo Fakultnej nemocnici Trenčín budú od 16. septembra 2013 prijímaní pacienti na Oddelenie dlhodobo chorých. Oddelenie je určené  polymorbídnym pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje dlhodobú hospitalizáciu.
Na Oddelení dlhodobo chorých bude pacientom poskytovaná odborná medicínska, ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť.

Na oddelenie budú prijímaní dospelí pacienti bez rozdielu veku z regiónu Trenčín na odporučenie obvodného lekára, alebo prekladaní z iných oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín, alebo iných zdravotníckych zariadení, ak to kapacita dovolí.

Charakteristika pacienta na ODCH:

  • pacient, ktorý má ukončený diagnostický proces, má zvládnutý akútny stav, napr. pacient po CMP, po úraze, po operácii
  • onkologický pacient, ktorý vyžaduje symptomatickú, paliatívnu liečbu
  • pacient s chronickými KV ochoreniami, pľúcnymi, metabolickými atď.
  • pacient, ktorý potrebuje nácvik denných činností za účelom sebestačnosti
  • pacient, ktorý vyžaduje dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť za účelom udržania a zlepšenia celkového stavu

Oddelenie dlhodobo chorých sa nachádza na 2. poschodí v geriatrickom pavilóne. K dispozícii sú 4-lôžkové, 3-lôžkové izby a izba 2-lôžková. Kapacita oddelenia je 20 lôžok.
Samozrejmosťou vybavenia izieb je kvalitné lôžko s antidekubitnými matracmi rôznych kategórií, podľa potreby dopĺňané antidekubitnými pomôckami pri pravidelnom polohovaní pacientov. Je to dôležité kvôli zabráneniu vzniku preležanín.

Príjem pacienta je potrebné vopred dohovoriť s primárom ODCH alebo povereným lekárom, nakoľko príjmy pacientov sú plánované. Pred prekladom resp. hospitalizáciou musí lekár kontaktovať oddelenie na tel. č. 032 6566 170. Pred prijatím pacienta je potrebné vyplniť vstupný list pacienta na ODCH a oboznámiť pacienta s podmienkou hospitalizácie - dĺžkou pobytu minimálne 21 dní.

Doplnkové informácie