Prekroč svoj čas – prvý seminár pre pacientky s rakovinou prsníka

Prvé stretnutie v rámci projektu Prekroč svoj čas, ktorý sa zameriava na problémy pacientok s rakovinou prsníka, sa uskutočnilo v priestoroch konferenčnej miestnosti Fakultnej nemocnice v Trenčíne v pondelok 16. septembra 2013.

Pacientky mali príležitosť stretnúť sa s lekármi–onkológmi, doc. MUDr. Vladimírom Bellom, PhD. predsedom Sekcie karcinómu prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti a MUDr. Branislavom Bystrickým, primárom Onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne, ktorí vysvetlili možnosti liečby karcinómu prsníka a proces sledovania stavu pacientov po liečbe.

Psychologička Mgr. Zuzana Ondrušová z Nemocnice sv. Alžbety v Bratislave pacientkam zodpovedala otázky, ktoré sa týkali prežívania choroby a vnútorného vyrovnávania sa pacienta s týmto postihnutím a komunikácie s okolím pacienta.

Zástupca Sociálnej poisťovne, MUDr. Milan Hetflajš, objasnil možnosti riešenia sociálnej situácie onkologických pacientov.

Projekt Prekroč svoj čas riadi Sekcia karcinómu prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a občianskym združením Calendula. Kladie si za cieľ pomoc pacientkam, ktoré chcú vedieť viac o ochoreniach, hľadajú si informácie a potrebujú sa poradiť. Rovnako je tento projekt určený aj pre rodinných príslušníkov a blízkych, ktorí chcú vedieť o ochorení a možnej pomoci svojim najbližším.

Takéto informačné a edukatívne stretnutia dopĺňajú webové stránky ako napr.: www.karcinomprsnika.sk.

PrekrocSvojCas seminar

PrekrocSvojCas seminar2

Doplnkové informácie