Detská pohotovosť v Trenčíne od 1. 10. 2013 vo FN Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín oznamuje pacientom, že od 1. októbra 2013 je Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast (detská pohotovosť) presťahovaná do priestorov Fakultnej nemocnice Trenčín.
Lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast pre zdravotný obvod Trenčín a Ilava bude poskytovať Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín v príjmovej ambulancii kliniky, ktorá sa nachádza na prízemí pediatrického pavilónu.

Tel.: 032 6566 609

LSPP pre deti a dorast ordinuje v pracovných dňoch od 15:30 do 07:00 hod., cez víkendy a sviatky pracuje detská pohotovosť od 07:00 do 7:00 hod.
Ambulancia na Legionárskej ulici bude naďalej poskytovať LSPP pre dospelých.

Doplnkové informácie