„Zdravotnícka kvapka krvi“ vo FN v Trenčíne. Aj Vaše rozhodnutie darovať krv môže zachrániť život.

Tradícia organizovaného darcovstva krvi medzi pracovníkmi Fakultnej nemocnice Trenčín mala ďalšie pokračovanie aj tohto roku.
„Zdravotnícka kvapka krvi“ bola organizovaná v termíne 18. - 22.11.2013, kedy zamestnanci FN Trenčín darovali krv a podporili tak svojou účasťou tento vysoko humánny cieľ a dobrú myšlienku. Taktiež svojou účasťou chceli dať lekári, zdravotné sestry a ostatní zamestnanci pozitívny príklad ostatným občanom a podporiť ich rozhodnutie prísť darovať krv.

Zároveň sme chceli osloviť prvodarcov krvi, aby sa rozhodli darovať krv a stali sa tak pravidelnými darcami krvi. Podľa vedúcej lekárky NTS v Trenčíne MUDr. Chovancovej boli medzi zamestnancami, ktorí darovali krv aj prvodarcovia, čo je o to cennejšie.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa „Zdravotníckej kvapky krvi“ zúčastnili.

 

Ďalšie informácie:

Doplnkové informácie