Svetový deň predčasne narodených detí vo Fakultnej nemocnici

Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne navštívili v piatok 15. novembra 2013 Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, kde zamestnancom kliniky, pacientkám a verejnosti rozdávali purpurové stužky, zapálili purpurovú sviečku a rozdávali informačné letáky.

Táto aktivita bola súčasťou Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu
(11. - 17. 11. 2013), v rámci ktorého sme si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý je každoročne 17. novembra 2013.

 

Doplnkové informácie