Zmena miesta denného psychiatrického stacionára

Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne oznamuje pacientom a odbornej verejnosti, že od novembra 2013 je Denný psychiatrický stacionár presťahovaný z pôvodného miesta na Palackého ulici v Trenčíne do priestorov v areáli FN Trenčín.

Stacionár nie je umiestnený v jednej budove na jednom mieste, preto pacientom a ich rodinám dávame do pozornosti nové umiestnenie jeho jednotlivých ambulancií a pracovísk.

Psychosociálne centrum sa nachádza na 3. poschodí v budove rehabilitácie FRO (na mape areálu FN TN vchod 34 - fntn.sk/images/areal_nemocnice.jpg). Vedúcim lekárom je MUDr. Daniel Ralaus, č.t. 032 6566 168.

Psychologická ambulancia pracuje na 1. poschodí budovy NTS v priestoroch bývalej hematologickej ambulancie (na mape areálu FN TN vchod 9 - mapa areálu). Ambulanciu vedie psychologička Mgr. Jana Stražáková, č.t. 032 6566 610.

Ambulancia pre liečbu drogových závislostí je na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu). V ambulancii ordinuje lekárka so špecializáciou v odbore alkoholizmus a drogové závislosti MUDr. Michaela Bulková, č.t. 032 6566 743.

Ergoterapeutická dielňa, ktorá je súčasťou Denného psychiatrického stacionára, sa nachádza taktiež na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu).

Doplnkové informácie