Starostlivosť o pacienta so SCLEROSIS MULTIPLEX v súčasnosti

22. mája 2014 o 15:30 na pôde našej fakultnej nemocnice neurologické oddelenie zorganizovalo seminár určený nielen pre lekárov, zdravotné sestry, ale hlavne pre širšiu laickú verejnosť, kde sme chceli ľudskou rečou priblížiť ochorenie SM. 
Odzneli tri prezentácie, ktoré sa venovali tomuto ochoreniu, ktoré znepríjemňuje život našim pacientom a ich blízkym. MUDr.Kiačiková mala prednášku pre prítomných o príčinach, priebehu a možnosti stanovenia diagnózy SM. Primárka MUDr. Cimprichová vo svojej prezentácii oboznámila s možnosťami modernej liečby SM v oblasti tzv. prvej aj druhej línie tohto ochorenia. Posledná prezentácia bola venovaná komplexnej rehabilitácii pacientov so sklerózou mulitplex. Ako odznelo, títo pacienti potrebujú cielenú a častú rehabilitáciu, buď to v oblasti svojho bydliska alebo v špecializovaných zariadeniach. 
Samozrejme zúčastnení rozprúdili živú diskusiu a položili viacero otázok, ktoré sa snažili prednášajúci čo najuspokojivejšie zodpovedať. Už priamo na mieste viacerí účastníci dali veľmi pozitívnu spätnú väzbu, čo neurologické oddelenie  zaväzuje k tomu, aby sme semináre tohto druhu určené pre laickú verejnosť organizovali častejšie a tým aj takouto formou boli čo najbližšie svojim pacientom.
alt
 

Doplnkové informácie