Poďakovanie Lige proti rakovine

Komplexná liečba onkologických ochorení si vyžaduje okrem personálneho vybavenia aj vhodné a vyhovujúce materiálne vybavenie. Niektoré druhy cytostatík – lieky, ktoré sa pri liečbe nádorových ochorení aplikujú chorým pacientom, musia byť uskladňované v chladničke pri prísne stanovenej teplote. Vzhľadom na nárast nádorových ochorení onkologické oddelenie FN Trenčín potrebovalo doplniť počet chladiacich zariadení o ďalšiu modernú chladničku. Pri riešení tejto problematiky Liga proti rakovine poskytla onkologickému oddeleniu FN Trenčín finančné prostriedky vo výške 3.000,- Eur na nákup farmaceutickej chladničky.


V mene celého personálu onkologického oddelenia a pacientov, ktorí sa v súčasnosti liečia, v dohľadnej dobe budú liečiť alebo sú už po liečbe, chceme touto cestou Lige proti rakovine srdečne poďakovať.

Doplnkové informácie