Presťahovanie ortopedickej ambulancie

Orotpedická ambulancia je presťahovaná z chirurgického pavilónu do geriatrického pavilónu, označeného na mape areálu č. 23. Vstup do budovy je od vrátnice, bezbariérový prístup je zabezpečený zo zadnej strany budovy výťahom.

Doplnkové informácie