Poďakovanie Nadácii Križovatka

 

Nadácia Križovatka darovala 11.3.2015 Oddeleniu neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín 2 monitory dychu BabySense I. Dar odovzdala riaditeľka nadácie Táňa Tomasch. Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“ a spolupracuje s Oddelením neonaotológie  už od roku 2007, kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense II.  Monitor dychu slúži ako prevencia syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Neonatologické oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie.

        Nadácii Križovatka srdečne ďakujeme za poskytnutie 2 monitorov dychu, ktoré nám pomôžu skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým najmenším pacientom vo FN Trenčín. 

Doplnkové informácie