Zriadenie protikorupčnej linky

Od 2.6.2015 je zriadená vo FN Trenčín pre občanov e-mailová adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  pre elektronické nahlasovanie podozrenia z korupčného správania. 

Doplnkové informácie