Verejná pochvala

16.6.2015 

Vedenie FN Trenčín si touto cestou dovoľuje udeliť MUDr. Jozefovi Marčokovi verejnú pochvalu za jeho nezištný čin darovania krvi a získania zlatej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho za  40-násobné bezplatné darovanie krvi.

 Ďakujeme za pomoc pri záchrane životov. 

Doplnkové informácie