Dominika pre kukulíka a Kufrík pre kukulíka

Fakultná nemocnica Trenčín prostredníctvom občianskeho združenia Návrat podporuje projekty  s názvom „Dominika pre kukulíka“ a "Kufrík pre kukulíka" zamerané na pomoc deťom, ktoré po pôrode stratili rodičovskú osobu. Podstatou projektov je poskytovanie  psychologických a terapeutických služieb pre ohrozené a opustené deti  hospitalizované na klinike pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín.

Nemocnica v Trenčíne je treťou nemocnicou na Slovensku, ktorá podporila vstup Dominík - špeciálnych terapeutov do samoty dieťaťa na pôde nemocnice. Odborne vyškolení pracovníci  občianskeho združenia navštevujú novorodenecké oddelenie prihovárajú sa dieťatkám, kolíšu ich, nosia, prípadne kŕmia. Deťom sa tak lepšie darí, dotykom je stimulovaný rozvoj ich neuronálnej sústavy a rozvoj základných emočných väzieb.

Výskumy mozgu posledných desaťročí preukázali, že závažná nepriaznivá udalosť z raného detstva (napr. opustenie dieťaťa jeho rodičom, zanedbávanie, zneužívanie, týranie) spôsobuje  nepriaznivé zmeny na mozgu dieťaťa (čo sa neskôr odzrkadľuje v ťažkostiach v učení, v sociálnych interakciách, pamäti, koncentrácie, logickom myslení a väčšom výskyte psychických ťažkostí – depresie, úzkosti, neurózy pod.)

Pri tvorbe kufríka - prvých spomienok na život dieťatka sú aktívni priamo zamestnanci kliniky - sestry. 

Obsah kufríka vypĺňa informačné prázdno, ktoré zvyčajne vzniklo medzi narodením dieťaťa a jeho presunom do detského domova alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov a tým môže v budúcnosti zmierniť „smutné vákuum“ v duši dieťaťa, či dospievajúceho s takýmto príbehom.

Za takúto spoluprácu dostala Fakultná nemocnica Trenčín „označenie“ ako nemocnica citlivá k opusteným deťom.

Na fotografii zľava doprava:

Mgr. Ingrid Kuníková - vedca sestry Kliniky pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín

MUDr. Viera Bočáková - vedúci lekár časti neonatológie Kliniky pediatrie a noenatológie

Denisa Ničíková - OZ Návrat

Bc. Oľga Kapková - sestra klinika pediatrie a neonatológie

Mgr. Júlia Šimeková - OZ Návrat

foto -2

 

 

Doplnkové informácie