Zavádzanie PICC žilového prístupu

 Pacienti, ktorí vyžadujú viacdňovú chemoterapiu pre onkologické ochorenie, potrebujú dobrý žilový prístup.
Na podávanie liekov (aj chemoterapie) do žily sa používajú žily na predlaktí pacienta, ktoré nie sú dostatočne odolné na takéto lieky pri viacdňovej a kontinuálnej chemoterapii.

Od minulého roka sme začali na Onkologickej klinike vo FN Trenčín pacientom zavádzať tzv. PICC lines (z anglického peripherally inserted central catheter), t.j. do periférnej žily zavedený centrálny katéter.

Pacientovi, u ktorého je potrebná dlhodobá kontinuálna chemoterapia, je zavedený tento katéter v oblasti bicepsu. Katéter ide v žile až do veľkej hornej dutej žily, ktorá sa vlieva do pravej časti srdca. Tam je koniec katétra.

S týmto žilovým katétrom ide pacient domov. Pri ďalšej kúre chemoterapie sa použije znova, takisto pri odberoch krvi, prípadne pri podaní kontrastnej látky pri CT vyšetrení.

Doteraz sme zaviedli takýto žilový prístup už 50 pacientom a ušetrili sme ich tak od opakovaných pichaní do žily pri odberoch a opakovaných chemoterapiách.

picc- line 2

 

Doplnkové informácie