Účasť primára a prednostu Gynekologicko - pôrodníckej kliniky MUDr. Petra Kaščáka , PhD. na svetových kongresoch

V dňoch od 11.9.2019 do 14.9.2019 sa náš pán primár a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky vo FN Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD. zúčastnil na 14. svetovom kongrese perinatálnej medicíny v tureckom Istanbule.

Instanbul

Program kongresu bol podporený významnými odborníkmi v ich špecializovaných odboroch v oblasti perinatológie, neonatológie, pediatrickej chirurgie, detskej kardiológie a genetiky z celého sveta. Na tomto významnom podujatí predniesol prednášku "Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze - je to bezpečné? 15 rokov našich skúseností."

  

Od 6. do 10. Októbra 2019 sa konal v gréckom meste Thessaloniki 28. Výročný kongres ESGE - European Society for Gynaecological Endoscopy (Európskej spoločnosti pre gynekologickú endoskopiu).

Thessaloniki

Medzi aktívnymi účastníkmi bol náš pán primár MUDr. Kaščák, PhD. ako autor plenárnej prezentácie s názvom: "Poranenie obturátorového nervu pri panvovej lymfadenektómii –  šiť, či nešiť?" certifikát autora prezentácie

Na oboch kongresoch bol jediným prednášajúcim zo Slovenskej republiky.

 

 

Doplnkové informácie