Dar z výnosu 23. ročníka Dňa narcisov

Aj v tomto roku by sme chceli srdečne poďakovať LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) za poskytnutie finančného daru z výnosu 23. ročníka Dňa Narcisov vo výške 2.600€, z ktorého sme zakúpili ORL studené svetlo a sedaciu váhu pre imobilných onkologických pacientov.

ORL svetlo nám výrazne zlepšilo podmienky na vyšetrovanie pacientov s nádormi hlavy a krku pred začatím rádioterapie.

logo LPRonko LPR 2

Váha pre imobilných pacientov nám dnes už umožňuje presný výpočet dávky chemoterapie aj pre pacientov, ktorí nie sú schopní sa udržať v stoji počas váženia.

Takéto vybavenie nám pomôže skvalitniť starostlivosť o onkologického pacienta a zvýšiť jeho komfort.

Srdečne ďakujeme!

onko LPR 1 copy

 

Doplnkové informácie