Poďakovanie za poskytnutie finančného daru

Neonatologická časť Kliniky pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici Trenčín srdečne ďakuje spoločnosti TOWER EVOLUTION za poskytnutie finančného daru v hodnote 1.000 € na nákup slnečných clôn do priestorov pre návštevy.

Ďakujeme.

KPaN poďakovanie copy

Doplnkové informácie