Odstránenie poruchy

Porucha telefónnej ústredne je odstránená.

Doplnkové informácie