Špecializované postele na OAIM

 Fakultná nemocnica Trenčín pokračuje vo výmene nemocničných lôžok, vďaka čomu sa skvalitní poskytovaná zdravotná starostlivosť.

28.11.2019 nám boli dodané ďalšie nemocničné lôžka, tentokrát na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Ide o špecializované nemocničné lôžka s aktívnym integrovaným matracom a laterálnym sklonom lôžka, určené pre nadštandardnú nemocničnú starostlivosť a špecializované oddelenia intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

Lôžka sú elektricky polohovateľné s možnosťou núdzovej prevádzky na záložnú batériu. Ovládané sú pomocou sesterského panela s grafickým LCD displejom doplneným o vážiaci systém, elektrické predĺženie lôžka a umožnenie vykonania RTG vyšetrenia pacienta priamo na lôžku.

lôžko

 

Doplnkové informácie