LINEÁRNE URÝCHĽOVAČE VO FNTN

Máme radosť, že aj vo Fakultnej nemocnici Trenčín, vďaka úspešne ukončenému verejnému obstarávaniu zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aktuálne prebieha montáž dvoch lineárnych urýchľovačov na Onkologickej klinike, ktoré prispejú k skvalitneniu liečby onkologických pacientov.

Po ich inštalácii a kalibrácii budú postupne uvedené do prevádzky v prvom polroku 2020.

onkoonko 2

Doplnkové informácie