SOCIÁLNE ODDELENIE FNTN

sociálne oddelenie

Sociálne oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín zabezpečuje sociálnu starostlivosť hospitalizovaným, ambulantným pacientom a ich rodinným príslušníkom všetkých vekových skupín.

▪️ Poskytuje kompletné poradenstvo a pomoc ľuďom pri posudzovaní a umiestňovaní do rôznych typov sociálnych zariadení, do zariadení pre seniorov, do špecializovaných centier sociálnych služieb podľa diagnóz a podobne.
▪️ Venuje sa aj problematike ľudí bez domova, mladistvým, osamelým matkám a drogovo závislým.
▪️ Zabezpečuje následnú starostlivosť pacientom po ťažkých zraneniach a operáciách, pomáha pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi, zdravotných pomôcok, aktívne spolupracuje s políciou, mestskými úradmi, obecnými úradmi, Trenčianskym samosprávnym krajom, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, charitou a ďalšími inštitúciami.

PhDr. Marta Majeríková a Mgr. Lenka Vraníková, naše pracovníčky pre sociálnu prácu, pomáhajú vždy, keď si v komplikovanej životnej situácii nevieme poradiť.

Sociálne oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín nájdete na prízemí v budove riaditeľstva.

Telefónne kontakty:

032 6566 633
032 6566 620

 

Doplnkové informácie