Vstup do FN Trenčín od 18.3.2020

Aby sme zabezpečili Vám aj nám čo najvyššiu možnú ochranu pred šírením ochorenia COVID 19, zavádzame s účinnosťou od 18.3.2020 kontrolu – triáž (triedenie pacientov podľa klinických príznakov, s meraním telesnej teploty) všetkých osôb, ktoré vstupujú do FN Trenčín, vrátane našich zamestnancov. Vstup je možný iba cez vrátnicu - hlavný vstup do nemocnice, bočné vstupy sú uzamknuté.

Za pochopenie a rešpektovanie Vám ďakujeme.

Doplnkové informácie