Oznam pre všetkých pacientov

Každý pacient, osoba, ktorá príde na vyšetrenie, ošetrenie do ambulancie resp.k hospitalizácii do FN Trenčín, je povinná oboznámiť sa, vypísať a podpísať tlačivo "Poučenie osôb s podozrením z ochorenia na COVID 19" a "Hodnotiaci list" na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID 19, ktoré odovzdá na príslušnej ambulancii lekárovi alebo sestre. Tlačivo Vám bude vydané pri vchode do FN Trenčín triediacimi pracovníkmi.
 

Doplnkové informácie