Poďakovanie za rúška

Veľmi radi by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí neváhali, ušili a poslali pre našich zamestnancov rúška v tomto čase, keď je ich nedostatok. Vašu nezištnú pomoc si veľmi ceníme.

Rovnako ďakujeme spoločnosti Adient Slovakia za podarovanie šitých rúšok.

poďakovanie

Doplnkové informácie