Mobilné odberové miesto pre vstupom do FN Trenčín

Odbery na ochorenie COVID 19 sú indikovaným pacientom vykonávané v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 15:30 v priestoroch mobilného odberového miesta zriadeného pred vstupom do areálu FN Trenčín.

Mimo uvedeného času sú odbery vykonávané v priestoroch príjmovej ambulancie infekčného oddelenia tak ako doteraz.

Pacienti, prichádzajúci na odbery COVID 19 do mobilného odberového miesta na vstupe do FN TN, môžu zaparkovať na vyčlenených parkovacích miestach v areáli pri geriatrickom pavilóne.

MOM pred FN Trenčín copy

 

Doplnkové informácie