Spustenie ambulancie hĺbkovej terapie

Dnešným dňom, t.j. 4.5.2020, sme spustili prevádzku Ambulancie hĺbkovej terapie na onkologickej klinike. Pacienti sa môžu objednávať prednostne elektronicky, alebo v pracovných dňoch v čase od 14:00 do 15:00 telefonicky na čísle  032 6566 268.

Osobné objednanie nie je možné. 

Doplnkové informácie