Trvalá zmena dopraného značenia pri výjazde z areálu nemocnice

Upozorňujeme pacientov, návštevníkov nemocnice na trvalú zmenu dopravného značenia na výjazde z areálu nemocnice. Zvislá značka je umiestnená za stanom pri mobilnom odberovom mieste - momentálne nie je pri výjazde dobre viditeľná, avšak vodorovné značenie je dostatočne viditeľné -  pri výjazde z areálu je prikázaný smer jazdy vpravo.

dopravné značenie 2

Doplnkové informácie