Povolenie návštev

Na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11.5.2020 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ.pdf
Fakultná nemocnica Trenčín povoľuje  návštevy na základe písomného povolenia  od lekára( vydáva lekár pri prvej návšteve, je potrebné sa ním preukazovať na vstupe do nemocnice, je určené iba pre jednu osobu - príbuzného!!!), za dodržania hygienicko – epidemiologického režimu, s účinnosťou od 14.5.2020 u týchto pacientov:
• V terminálnom štádiu ochorenia
• V kritickom stave alebo v umelom spánku
• Po pôrode
• Psychické ochorenia podľa indikácie lekára
• Sprievod pacienta na vyšetrenie (sprievodná osoba čaká mimo priestorov čakární)
• Návšteva kňaza (na žiadosť príbuzných)


Návštevy pacientov v infekčnom pavilóne nie sú povolené!!!


Ďalej sa povoľujú návštevy na GPK nasledovne:
• pri pôrode môže mať rodička 1 sprevádzajúcu osobu = nemusí to byť už len manžel, ale aj dula alebo iná osoba, ktorá splní aktuálne kritériá a pravidlá. Osoby sa nemôžu meniť, t.j. po celý čas pôrodu môže byť s rodičkou iba jedna zvolená osoba.
• umožňujú sa návštevy na oddelení šestonedelia. Návšteva musí takisto spĺňať kritéria určené hlavným hygienikom. Rodička po pôrode určí, kto môže na návštevu chodiť a určené meno sa zaeviduje do zdravotnej dokumentácie. 
• príbuznému vystaví ošetrujúci lekár povolenie na návštevu, vytlačí 2x. Jedno dá príbuznému, ten sa ním preukáže na vrátnici že má povolenú návštevu a druhé založí do pacientovho chorobopisu.
• po príchode na návštevu sa zapíše do zoznamu návštev (uložený na oddelení)
• návštevy môžu ísť osobne na nadštandardné izby aj na izby, kde je jedna šestonedieľka.
• výnimočne - pokiaľ sa ženy vzájomne poznajú a dôverujú si, môže ísť návšteva na izbu aj ak sú šestonedieľky na izbe dve.
• ostatné návštevy prebiehajú vo vestibuloch 3. a 4. poschodia kliniky
• na izbe č. 15 a 23 môže sprevádzajúca osoba znovu prespať
• tehotné, ktoré chodia na ambulanciu fyziologickej a potermínovej gravidity na vrátnici nevypisujú každý týždeň nový papier (tzv. covidový), ale pripisujú len dátumy.


Bližšie informácie Vám podajú na oddelení/ klinike.

Doplnkové informácie