Dočasné pozastavenie činnosti kožnej ambulancie

Z dôvodu dlhodobej PN atestovanej lekárky dermatovenerologickej ambulancie je činnosť tejto ambulancie dočasne pozastavená.

Bližšie informácie na čísle 032 6566250.

Doplnkové informácie