Vyšetrenie v urologickej ambulancii I. a II.

urológia 2

 

Od 8.6.2020 bude dočasne zriadená urologická ambulancia č.II v priestoroch kožnej ambulancie v geriatrickom pavilóne.  Ordinovať bude v pracovných dňoch (pondelok až piatok), v čase od 9:00 hod. do 14:30 hod.. Na vyšetrenie sa môžete objednať elektronicky na  http://www.fntn.sk/elektronicke-objednavanie-na-vysetrenia - urologická ambulancia, alebo na čísle 032 6566 201.

Prosíme o dodržiavanie času objednania a hygienicko - epidemiologického režimu (je potrebné mať so sebou rúško)!!!

Zároveň bude naďalej fungovať urologická ambulancia č. I., ktorá je dočasne presťahovaná v priestoroch  angiologickej ambulancie na 1. poschodí chirurgického pavilónu. Ordinuje v pracovných dňoch ( pondelok až piatok) od 7.00 hod. do 15:30 hod. Na vyšetrenie  v tejto  ambulancii je potrebné si vytlačiť najskôr časenku v kiosku na prízemí pri vchode chirurgického pavilónu! Pre viac informácií volajte 032 6566 236.

Doplnkové informácie