Povolenie návštev vo FN TN

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sme povolili návštevy pacientov  na lôžkových oddeleniach/ klinikách našej nemocnice za dodržania nasledovných podmienok:
  • Pri vstupe do areálu je nutné sa najskôr zaevidovať u pracovníkov vykonávajúcich triáž a poskytnúť im kontaktné údaje pre prípad následného dohľadania!!!
  • Deti do 10 rokov nemôžu vykonávať návštevy pacientov!!!
  • V rovnakom čase je možná návšteva  maximálne dvoch osôb pacienta, na vlastné riziko.
  • V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka nad 38 , kašeľ, sťažené dýchanie, strata chuti a čuchu, bolesť hlavy, únava, malátnosť, bolesť svalov) je zakázané vstupovať do zariadenia a vykonávať návštevu.
  • Prednostne (ak to zdravotný stav pacienta dovoľuje) návštevu realizovať vo vonkajšom areáli FN Trenčín.
  • Počas návštevy vo vnútorných priestoroch je povinné nosiť na tvári ochranné rúško a vydezinfikovať si ruky pred vstupom a po opustení izby pacienta alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.
  • Zdržiavať sa iba v určenom priestore a minimalizovať pohyb a dĺžku návštevy na oddelení/klinike.
  • V prípade viaclôžkových izieb je návšteva možná iba u jedného pacienta súčasne a preto môže byť časovo limitovaná (ďalšia návšteva pre iného pacienta...). 
  • Návštevy sú povolené v pondelok až piatok v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod., počas sviatkov, v sobotu a v nedeľu od 13:30 hod. do 16:00 hod..

 

Doplnkové informácie