Návrat infektologickej ambulancie do pôvodných priestorov

Infektologická ambulancia funguje opäť vo svojich pôvodných priestoroch - v budove interného a infekčného oddelenia, na 4. poschodí, prístup do ambulancie je možný veľkým výťahom.

Ambulancia ordinuje v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 13:30 hod. (obedňajšia prestávka od 12:00 hod. do 12:30), je potrebné sa najskôr objednať na čísle 032/6566382.

Doplnkové informácie